منوی اصلی
کانال تلگرام انجمن مدیریت پروژه
iranpma_telegram.jpg
publication.jpg
book.jpg
Syndicate

پیشکسوتان معرفی شده در هفتمین جشنواره معرفی شدند. ...

پروژه های برتر در هفتمین جایزه ملی مدیریت پروژه ایران ...

تندیس های هفتمین جشنواره مدیریت پروژه ایران ...

 
گزارش همایش مهندسی ارزش در سازمان های پروژه محور
هفتمين همايش فصلي انجمن مديريت پروژه ايران به ياري خداوند روز چهارشنبه مورخ 30 تير ماه سال 1395 در دانشکده فني دانشگاه تهران ساختمان انستيتو نفت با حضور بيش از80 نفر از فعالان صنعت و دانشگاه برگزار شد. براي آن دسته از عزيزاني که امکان حضور در اين همايش براي آنها فراهم نشد، گزارش مختصري از اين همايش و مهم ترين مطالب ارائه شده در آن تهيه شده است که در ادامه تقديم حضور مي شود.
همايش راس ساعت 8:30 با آياتي از کلام الله مجيد شروع شد و بلافاصله سرود ملي جمهوري اسلامي به صدا در آمد. سپس مديرعامل انجمن مديريت پروژه ايران، ضمن خيرمقدم به حضار، موضوع همايش هاي قبلي انجمن و همايش هاي در دست اقدام را اعلام نموده و از آقاي مهندس زرآبادي پور (دبير علمي همايش) دعوت نمودند تا درباره بخش هاي مختلف همايش و نحوه چيدمان مطالب، توضيحاتي را به حاضرين ارائه نمايند.   

اين همايش نيز همانند ساير همايش هاي فصلي انجمن شامل سه بخش: ارائه آخرين دستاوردهاي علمي، مطالعه موردي و پانل تخصصي بود.
بخش اول: مهندسي ارزش در ايران و جهان، مدت ارائه 90 دقيقه
بخش اول همايش با عنوان «مهندسي ارزش در ايران و جهان» با سخنراني جناب آقاي دکتر عرب آغاز شد که به ارائه دو ديدگاه بيشينه کردن ارزش و ديدگاه حل مسئله در مورد مهندسي ارزش و بررسي اجمالي فاکتورهايي که منجر به رسيدن به نتيجه مطلوب اجراي فرايند مهندسي ارزش در پروژه ها خواهد شد پرداختند. در ادامه سرکار خانم مهندس بهنام در ارائه اي با عنوان "مطالعه تطبيقي مهندسي ارزش در ايران و جهان" در بخش مقدمه و کليات، به تعاريف و برنامه هاي کاري مختلفي که در اين حوزه وجود دارد پرداختند و بعد از آن به استانداردهاي موجود در مهندسي ارزش اشاره کردند. سپس جايگاه ارزشمند اين تکنيک در بين ديگر روشهاي مختلف بهبود مديريت تبيين شد و در آخرين بخش از بيان کليات، اشاره اي به نقاط عطف تاريخي مهندسي ارزش در ايران و جهان صورت گرفت و نهايتاً در قسمت مقايسه تطبيقي، مباحثي چون اطلاعات آماري (دستاوردهاي) مهندسي ارزش، قوانين، آموزش و جوايز بين کشورهاي ايران، آمريکا، استراليا، کانادا، عربستان و هند صورت گرفت.
پس از آن جناب آقاي مهندس کبيري به بررسي مهندسي ارزش بعنوان ابزاري جهت تضمين ارزش در مديريت پروژه ها به شرح ذيل پرداختند. موضوع اصلي اين بحث شامل اهميت برنامه ريزي و زمانبندي انجام مطالعات مهندسي ارزش و رعايت ترتيب آنها در طول عمر پروژه بود و تأثير زمان انجام مهندسي ارزش در مراحل مختلف پروژه و چالش هاي مرتبط با آن تبيين شد. نمونه هاي انجام مهندسي ارزش در حين و پس از مرحله ساخت پروژه ارائه شده و انجام آن در شرايط کشور ايران و خارج از کشور مورد مقايسه قرار گرفت. رعايت ترتيب و تعريف صحيح مطالعات مهندسي ارزش در قالب برنامه ريزي ارزش، مديريت ارزش و مهندسي ارزش مورد تأکيد قرار گرفت و نتايج عدم توجه به اين مورد در مراحل مختلف پروژه مورد بررسي قرار گرفت.

بخش دوم : مهندسي ارزش در مديريت پروژه، مدت ارائه 90 دقيقه
پس از استراحتي کوتاه و پذيرايي، دومين بخش همايش با عنوان«مهندسي ارزش در مديريت پروژه» با سخنراني جناب آقاي دکتر امامي آغاز شد که در ابتدا بحث ايشان به تجارب مطالعات مهندسي ارزش در سازمان بنادر و دريانوردي که در چهار پروژه داخلي طي سالهاي 1392 الي 1394 به ميزان 757 ميليارد ريال و به تعبيري 57 درصد صرفه جويي در پي داشته است اشاره داشتند و در ادامه محورهاي موفقيت مهندسي ارزش از جمله کارتيمي، خلاقيت، برخورد نظامند و .... بصورت اجمالي بررسي شد و سپس چالش¬هاي پياده¬سازي مهندسي ارزش از جمله زمان بر بودن پروسه، سهل و ممتنع بودن مهندسي ارزش (توهمِ دانستن)، نبود الزامات تشخيص صلاحيت و .... بصورت تعاملي توسط ايشان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. از جمله موارد ديگري که در سخنراني ايشان مطرح شد مي تواند اشاره نمود به: برنامه ريزي ارزش قبل از امکان سنجي و برنامه ريزي ارزش قبل از مناقصه. در ادامه جناب آقاي مهندس اکرمي در ابتدا اشاره ي نمودند به جايگاه مديريت ادعا (Claim Management) در شرکت هاي پروژه محور و وجود مکانيزم قانوني نسبت به اين موضوع در مقايسه با جايگاه مهندسي ارزش و يکي از مهمترين دلايل عدم فراگيري استفاده از مهندسي ارزش در پروژ ه ها را عدم وجود مکانيزم قانوني جهت توزيع منافع حاصل از مهندسي ارزش در پروژه ها دانسته و در ادامه بحث به اين صورت طرح موضوع شد:
بررسي پنج زاويه ي که در نشريه 290 جهت نحوه توزيع منافع حاصل از مهندسي ارزش در نظر گرفته نشده است. 
چالش هاي قانوني که در توزيع منافع حاصل از مهندسي ارزش در پروژه ها وجود دارد.
در پايان بخش دوم همايش که با ارائه جناب آقاي مهندس عطري آغاز شد در خصوص تمرکز بر روي عوامل مختلف موفقيت مديريت مطالعات مهندسي ارزش در پروژه ها مطالبي به شرح ذيل ارائه شد: مراحل مختلف انجام مطالعات مهندسي ارزش از مرحله شناسايي پتانسيل‌هاي مناسب براي ايجاد بهبود در پروژه تا مرحله ارزيابي نتايج حاصل از اجراي پيشنهادات مهندسي ارزش بيان شده و فعاليت‌هاي مورد نياز در هر مرحله بيان گرديد. سپس عوامل موفقيت مديريت مطالعات مهندسي ارزش به تفکيک مراحل و فعاليت‌هاي مرتبط در هر مرحله تبيين و بررسي شده و در نهايت جمع‌بندي گرديد.
بخش سوم : تجارب مهندسي ارزش در سازمان هاي پروژه محور، مدت ارائه 90 دقيقه
پس از خاتمه اين ارائه، نهار و نماز از ساعت 13:30 تا 15:00 به مدت 90 دقيقه ادامه پيدا کرد و سپس سومين بخش همايش با عنوان «تجارب مهندسي ارزش در سازمان هاي پروژه محور» با سخنراني سرکار خانم مهندس اميري (نماينده سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران) درباره طرح فراشهر به شرح ذيل آغاز شد. «با توجه به اهميت و ضرورت استفاده از تکنيک مهندسي ارزش در پروژه هاي مختلف، شهرداري تهران نيز در قالب طرح فراشهر مصمم به بکارگيري آن در سطح مجموعه خود شد. محوريت طرح فراشهر فرهنگ‌سازي و پياده سازي مهندسي ارزش در شهرداري تهران بوده است. که در قالب 5 بخش مفهومي مجزا و در عين حال پيوسته براي انجام در طي 9 ماه برنامه‌ريزي و در سال اسفندماه 1387 به پايان رسيده است. 
دفتر مهندسي ارزش سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران به دنبال طرح فراشهر در راستاي افزايش شاخص ارزش پروژه هاي حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري تهران از سال 1391 فعاليت خود را در قالب سه بخش زير آغاز نموده است.
1. فرهنگ سازي وكادرسازي 
2. آموزش
3. انجام مطالعات مهندسي ارزش
سرکار خانم اميري ضمن بيان عمده ترين چالش هاي موجود در برخي از پروژه هاي مهندسي ارزش در شهرداري تهران، به پرسش هاي مطرح شده از جانب حضار، پاسخ دادند. در ادامه جناب آقاي دکتر روانشادنيا به بررسي اجمالي کاربرد همزمان مديريت پروژه و مهندسي ارزش بعنوان ترکيبي ارزشمند براي موفقيت در پروژه ها پرداختند که از اهم موارد اين سخنراني مي توان اشاره نمود به:
- هم اينک پروژه ها به صورت ديناميک و پويا مي باشند و نمي توان انتظار داشت که صرفا در چارچوب‌ هاي خاص و منحصر به فرد گنجانده شوند. بي شک اجراي آن ها تحت تاثير اين تغييرات و پويش خواهد بود.
- در فاز اطلاعات مهندسي ارزش، ذينفعان پروژه بايستي شناسايي گردند. همچنين در مديريت پروژه ها بايستي مشارکت ذينفعان آگاه و حامي را تقويت نماييم.
- يکي از سنجه‌هاي کليدي مديريت پروژه ها مي تواند شاخص ارزش باشد.
- نيازمند يک تيم Multidisciplinary  براي مديريت ارزش مي¬باشيم اما چنانچه مديريت يکپارچگي در پروژه نداشته باشيم اجراي کار به درستي پيش نمي رود.
پايان اين بخش از همايش به مطالعه موردي پروژه مهندسي ارزش احداث نيروگاه بادي کهک توسط آقاي مهندس زرآبادي پور پرداخته شد که خلاصه روند و نتايج مطالعه مهندسي ارزش انجام شده در گروه مپنا در خصوص پروژه احداث نيروگاه بادي کهک در نزديکي شهر قزوين ارائه شده و چالش هاي موجود در اين مطالعات و ويژگي هاي خاص آن مانند جديد بودن موضوع پروژه در کشور و گروه مپنا و به تبع آن، بررسي صد درصدي محدوده پروژه اصلي، تعداد زياد ايده هاي توليد شده در فاز خلاقيت و ميزان صرفه جويي هزينه اين پروژه تبيين گرديد.پانل تخصصي : آسيب شناسي پياده سازي مهندسي ارزش در پروژه و پرسش و پاسخ، مدت ارائه 120 دقيقه
پس از استراحتي کوتاه و پذيرايي بخش پاياني همايش با موضوع "آسيب شناسي پياده سازي مهندسي ارزش در پروژه‌ها" برگزار شد که اهم موارد مطرح شده در پانل تخصصي به شرح ذيل مي باشد: اعضاي پانل فراخور تخصص و تجارب خود در حوزه هاي مختلف مرتبط مهندسي ارزش به بيان چالش هاي موجود در کشور پرداخته و بعضاً راهکارهايي را پيشنهاد نمودند. در اين پانل به کاربرد مهندسي ارزش در سطح ملي و نهادهاي دولتي مانند سازمان برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و قوانين مرتبط و نهادهاي غير دولتي و موضوعات مرتبط با مهندسي ارزش در اين نهادها مانند آموزش، فرهنگ سازي، مرجعيت ملي، صلاحيت فعاليت و انسجام مهندسي ارزش در کشور اشاره گرديد. همچنين مسائل مربوط به کاربرد مهندسي ارزش و تغييرات حاصل در سازمان هاي پروژه محور مانند نحوه برخورد مشاوران طراح، زمان مورد نياز جهت انجام مهندسي ارزش و حصول نتايج، موضوع توزيع منافع و... مد نظر قرار گرفت.
در پايان لازم است از زحمات بي دريغ دبير علمي همايش (آقاي مهندس سعيد زرآبادي پور)، مدير اجرايي همايش (سرکار خانم فرشادي وفا) و دبيرخانه انجمن مديريت پروژه ايران که تلاش قابل توجهي براي برگزاري هر چه بهتر اين همايش داشتند تشکر ويژه به عمل آوريم.
انجمن مديريت پروژه ايران هم پيماني هميشگي براي بالندگي مديريت پروژه کشور

تصاوير منتخب از همايش
 
1.jpg  
 
  3.jpg
2.jpg  
4.jpg
 
 
همکاران استراتژیک انجمن

ps-co.jpg 1-_1024-1024.png
  پایدار پی سازه همراه اول        


farab0.tiff.jpg
iranian_atlas.jpg  
           فرآب  ایرانیان اطلس 

 92-958-c.png
 نیرپارس
     
 
دانلود ویژه نامه
7fest_vijeh.jpg
دوره های همکاران آموزشی
بروشور انجمن مدیریت پروژه ایران

1.jpg
IPMA Council of delegates
council_of_delegates.jpg
 
   
 
   
   
انحمن مدیریت پروژه ایران
تمامي حقوق اين سايت متعلق است به انجمن مديريت پروژه ايران
صفحه اصلي = تماس با ما = ارسال پيام