منوی اصلی
کانال تلگرام انجمن مدیریت پروژه
iranpma_telegram.jpg
publication.jpg
book.jpg
 
همایش فصلی بهار انجمن با عنوان مدیریت ریسک برگزار شد:
انجمن مدیریت پروژه ایران  اولین همایش فصلی خود را در بهار سال  1396 با عنوان همایش نیم روزه مدیریت ریسک (مبانی و بیان تجربه موردی) در روز پنج شنبه  28 اردیبهشت ماه  از ساعت 13 الی 17 در محل انتستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران  با حضور حدود 40 نفر از اعضا برگزار نمود.
آقای دکتر احد نظری، رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی سخنران این همایش بودند. طی این همایش نیم روزه که با طرح یک مثال و مشارکت شرکت کنندگان آغاز شد تعریف ریسک، تعیین مرز بندی محیط های تصمیم گیری بین قطعیت و عدم قطعیت، شناسایی ریسک ها و به طور کلی شرح و بست فرآیند مدیریت ریسک از دیدگاه PMBOK پرداخته شد. این همایش در ساعت 17 پایان یافت.
 
1.jpg 
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 
 
 
   
 
   
   
انحمن مدیریت پروژه ایران
تمامي حقوق اين سايت متعلق است به انجمن مديريت پروژه ايران
صفحه اصلي = تماس با ما = ارسال پيام