wrapper

اساسنامه

 بنام خدا

اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس 1384/05/10– اصلاحیه های مصوب مجمع عمومی فوق العاده 1396/04/11

فصل اول ـ کلیات و اهداف

ماده 1: انجمن مدیریت پروژه ایران، که از این پس در این اساسنامه به اختصار انجمن نامیده می‌شود، با هدف بنیادی ارتقاء جایگاه مدیریت پروژه در کشور ، در ابعاد زیر تشکیل می‌شود.

  • گسترش و پیشبرد دانش مدیریت پروژه و بومی ‌سازی آن
  • ارتقاء جایگاه مدیریت پروژه در نظام های فنی و اجرایی کشور
  • رشد مهارتهای مدیران پروژه و توسعه کمی و کیفی نیروهای تخصصی مرتبط
  • توسعه و ترویج آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت پروژه

ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است که با هدف رشد و توسعه دانش مدیریت پروژه و کاربرد آن فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و هیات مدیره انجمن می تواند با رعایت آیین نامه داخلی تاسیس و مدیریت شاخه های انجمن،  نسبت به تأسیس شاخه (دفتر نمایندگی) در محدوده جغرافیایی مشخص، در سایر شهرهای کشور اقدام نماید.

تبصره1: هیأت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار و آگهی الکترونیکی در سایت انجمن اعلام شود و کتباً به اطلاع مراجع ذیربط برسد.

تبصره2: در صورت تغییر در آدرس دفاتر شاخه های انجمن لازم است موضوع پس از اخذ تائید هیأت مدیره از طریق انتشار آگهی در سایت انجمن به اطلاع عموم رسانیده شود.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم: وظایف و فعالیت‌های انجمن

ماده 5: انجام اقدامات و فعالیت‌های زیر ازجمله وظایف انجمن است:

5ـ1ـ انجام مطالعات، تحقیقات، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه مدیریت پروژه

5ـ2ـ بهبود کاربرد مدیریت پروژه از طریق وضع و اصلاح روش‌ها و فنون مربوطه و تدوین استانداردهای ملی مدیریت پروژه

5ـ3ـ تلاش و همکاری در جهت ایجاد و گسترش رشته‌‌های دانشگاهی و پژوهش‌های نظام‌مند علمی، کاربردی و راهبردی مرتبط با مدیریت پروژه

5ـ4ـ بسترسازی زمینه تبادل دانش وتجربیات با مراجع علمی و حرفه ای مدیریت پروژه داخلی و بین‌المللی از جمله برگزاری گردهمایی‌های در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌‌المللی

5ـ5ـ ارائه خدمات آموزشی،‌پژوهشی، ‌مشاوره‌ای مرتبط

5ـ6ـ انتشار کتب و نشریات علمی، خبری و اشاعه دانش، فرهنگ و اخلاق حرفه‌ای مدیریت پروژه

5ـ7ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی، مرکز اسناد علمی و بانک های اطلاعاتی مختلف در زمینه مدیریت پروژه

5ـ8ـ تدوین نظام ارزیابی علمی ـ حرفه‌ای مدیران پروژه

5ـ9ـ ممیزی و اعطای گواهینامه‌های علمی ـ حرفه‌ای مدیریت پروژه (با کسب مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط)

5ـ10ـ عضویت در مجامع علمی ـ حرفه‌ای داخلی، خارجی و بین‌المللی

5ـ11ـ تعامل و همکاری با سازمان‌های دولتی و خصوصی بین المللی مرتبط با مدیریت پروژه در زمینه علایق و منافع مشترک

5ـ12ـ همکاری با نهادهای برنامه‌ریزی و اجرای دولتی و خصوصی داخلی و بین‌المللی در زمینه ارزیابی عملکرد طرح‌ها و پروژه‌ها و دست‌اندرکاران آنها

5ـ13ـ طراحی و اجرای طرح جایزه ملی مدیریت پروژه به منظور معرفی پروژه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی برگزیده در زمینه مدیریت پروژه

 

فصل سوم ـ انواع و شرایط عضویت

ماده 6: انواع عضویت

انجمن دارای پنج نوع عضو به شرح زیر است:

6ـ1ـ اصلی

کلیه افراد دارای حداقل درجه کارشناسی ارشد به همراه زمینه کاری مرتبط با مدیریت پروژه و کلیه افراد دارای درجه کارشناسی و حداقل 3 سال تجربه کاری در حوزه‌های مدیریت پروژه می‌توانند به عضویت اصلی حقیقی انجمن درآیند. هر عضو اصلی حقیقی دارای یک رأی است.

6ـ2ـ وابسته

کلیه افراد و سازمان‌های علاقمند به رشته و حرفه مدیریت پروژه می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

6ـ3ـ دانشجویی

کلیه دانشجویان علاقمند به دانش و حرفه مدیریت پروژه می‌توانند به عضویت داشجویی انجمن درآیند.

تبصره 3: اعضای وابسته و دانشجویی می‌توانند بدون حق رأی براساس آیین‌نامه مصوب هیأت مدیره به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی شرکت کنند.

6ـ4ـ اعضا حقوقی

سازمان‌هایی که در زمینه علمی، پژوهشی مربوطه و فنی مهندسی و مشاوره فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 3: اعضا حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

6ـ5ـ افتخاری

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که براساس آیین‌نامه مربوطه،  خدمات برجسته‌ای به دانش و با حرفه مدیریت پروژه و یا پیشبرد اهداف انجمن کرده باشند پس از تصویب هیأت مدیره، با داشتن حق رأی به عضویت افتخاری انجمن پذیرفته می شوند. این عضو نمی‌تواند کاندید عضویت هیأت مدیره انتخاب شود.

ماده 7ـ حق عضویت

اعضای انجمن، موظفند برحسب نوع عضویت، ‌سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود به عنوان حق عضویت پرداخت کنند.

تبصره 4: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره 5: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

تبصره 6:عضویت در انجمن به هر شکل با و یا بدون پرداخت حق عضویت، هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

ماده 8: خاتمه عضویت

عضویت در انجمن باتوجه به موردی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

8ـ1 استعفای کتبی

8ـ2 عدم پرداخت حق عضویت سالانه

8ـ3 عدم رعایت ضوابط و شئونات انجمن (مطابق آیین نامه و دستورالعمل‌ها مربوط)

تبصره 7: نحوه، شرایط و ویژگی‌های عضویت و خاتمه آن براساس آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت مدیره می‌باشد.

 

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی انجمن عبارتند از:

الف) مجمع عمومی

ب) هیأت مدیره

ج) بازرسان

الف) مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی عالی‌ترین رکن انجمن است که از گردهمایی اعضای اصلی، به صورت عادی، عادی بصورت فوق‌العاده و یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

10ـ1ـ مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور نصف به علاوه یک کل اعضای اصلی و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

10ـ2ـ مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری، با دعوت هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای اصلی تشکیل می شود.

10ـ3ـ در موضوعات مصوب مجمع عمومی، اخذ رأی بصورت مکاتبه‌ای یا الکترونیکی و براساس آیین نامه‌هایی که توسط هیأت مدیره تدوین می‌شود مجاز می‌باشد.

تبصره 9: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی الکترونیکی در سایت انجمن و آگهی در روزنامه رسمی مصوب مجمع صورت می گیرد و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای اصلی برسد.

تبصره 10: یک سوم اعضای اصلی می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرسان انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره یا بازرسان تصریح نمایند.

تبصره 11: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که درتقاضامه ذکرشده است.

تبصره 12: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دوسوم آراء معتبر است.

تبصره 13: مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره 14: اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی با پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 15: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

تبصره 16: جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده با دعوت و حضور نماینده کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می‌یابد.

الف) مجمع عمومی عادی

ماده 11: وظایف مجامع عمومی

11ـ1ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان

11ـ2ـ تصویب خط‌مشی انجمن

11ـ3ـ بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرسان

11ـ4ـ تعیین میزان حق عضویت

11ـ5ـ عزل هیأت مدیره و بازرسان

11ـ6ـ بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

 

ب) مجمع عمومی فوق‌العاده

11ـ7ـ تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

11ـ8ـ تصویب انحلال انجمن

 

ب) هیأت مدیره

ماده 12: هیأت مدیره انجمن مرکب از 9 عضو اصلی و 5 عضو علی‌البدل است که هر سه  سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای اصلی انجمن و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

12ـ1ـ هیچ یک از اعضا نمی‌توانند برای بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.

12ـ2ـ عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

12ـ3ـ هیأت مدیره حداکثر تا یکماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید. (انتخاب رئیس، نایب رئیس، خزانه‌دار و دبیر)

12ـ4ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نایب رئیس و خزانه‌دار انجمن همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس، نایب رئیس یا دبیر انجمن معتبر است.

12ـ5ـ هیأت مدیره موظف است برحسب نیاز هریک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد، فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.

12ـ6ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است.

12ـ7ـ کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.

12ـ8ـ شرکت اعضاء هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی (یا)  پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

12ـ9ـ در صورت استعفاء، برکناری یا فوت هریک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

12ـ10ـ شرکت بازرسان در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده 13: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد که وظایف و اختیارات آن به شرح زیراست:

13ـ1ـ اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

13ـ2ـ تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

13ـ3ـ هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذار قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام دهد.

13ـ4ـ بجز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور، مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت را دارا می‌باشد.

13ـ5ـ تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر

13ـ6ـ اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر

13ـ7ـ انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

13ـ8ـ اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

13ـ9ـ جلب هدایا و کمک‌های مالی

13ـ10ـ اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی

13ـ11ـ اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

13ـ12ـ ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

13ـ13ـ هیأت مدیره موظف است حداقل 2 و حداکثر3 ماه مانده به پایان دوره تصدی خود، نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی و تایید کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.

تبصره 17: هیأت مدیره پیشین تا شروع به کار هیأت مدیره جدید مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ج) بازرسان

ماده 14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید.

تبصره 18: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرسان به شرح زیر است:

15ـ1ـ بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

15ـ2ـ بررسی‌گزارش سالانه ‌هیأت‌ مدیره ‌و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

15ـ3ـ گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره 19: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی، در هر زمان وبدون‌قید وشرط باید ازسوی هیأت‌مدیره برای‌بررسی‌دردسترسی بازرسان قرار گیرد.

 

فصل پنجم: گروه‌های علمی انجمن

ماده 16: هیأت مدیره می‌تواند به‌منظور تحقق اهداف، وظایف و برنامه‌های مصوب نسبت به سازماندهی  و تشکیل کمیته، گروه، شورا و مشارکت در تأسیس موسسات مرتبط اقدام نماید.

 

فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

17ـ1ـ حق عضویت اعضاء

17ـ2ـ درآمدهای ناشی از ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی، مشاوره‌ای و فروش کتب ونشریات علمی

17ـ3ـ دریافت هدایا و کمک‌ها

تبصره 20: کلیه عواید و درآمدهای انجمن، صرف اهداف و موضوع ماده پنج این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن در هرسال پس از تصویب در مجمع عمومی به مراجع قانونی ارسال می‌شود.

تبصره 21: سال مالی انجمن از اول‌فروردین ماه هرسال شروع می‌شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مشخصی به ‌نام انجمن، نزد بانک‌های کشور نگهداری می شود.

ماده 20: هیچ یک از مؤسسین حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و نمی‌توانند بدون رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب، مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمایند.

ماده 21: کلیه مدارک و پرونده مالی وغیرمالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع مراجعه ناظرین یا سایر مرجع صلاحیت‌دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هرگونه تغییردرمفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارد.

ماده 24: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع، هیأت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25: این اساسنامه متشمل بر 6 فصل 25 ماده و 21 تبصره بر اساس اصلاحیه مجمع عمومی فوق‌العاده 1396/04/11 به تصویب رسید.

 

درباره ما

انجمن مدیریت پروژه ایران یک انجمن علمی زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری است که با هدف بنیادی ارتقاء دانش مدیریت پروژه با رئوس زیر در کشور ایجاد شده است:

 -گسترش و پیشرفت دانش مدیریت پروژه و بومی سازی آن

- ارتقاء جایگاه مدیریت پروژه در نظام اجرایی کشور

- رشد مهارتهای مدیران پروژه

- توسعه، ترویج، آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت پروژه

       logo-samandehi

تماس با انجمن

آدرس: تهران، امیرآباد شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه همکف

تلفن: (5خط) 88229406

نمابر:89784216

پست الكترونيك دبیرخانه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پست الکترونیک عضویت: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

ثبت نام در خبرنامه انجمن

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family