حسین رادمهر Hossein Radmehr

کد عضویت: ۸۸-۱۳۶

رشته تحصیلی : دکتری کسب و کار

مقطع تحصیلی : DBA ودانشجوی دکتری پایداری

حوزه های تخصصی : نفت و گاز و پتروشیمی

ایمیل : h.radmehr78@gmail.com

دانلود رزومه

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “C” - 2024/06/01 level

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد