فرهاد نصرالله پور farhad nasrollahpour

کد عضویت: ۸۴-۰۰۱-M

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : برنامه ریزی و مدیریت پروژههای بخش راه اندازی صنایع انرژی - PMIS - PMO - ارزیابی پروژه ها - مدیریت اسناد و مدارک پروژه ها

موبایل : 09125502595

ایمیل : nasrollahpour@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “C” - 2024/06/01 level

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد