کمیته عضویت

ایرانیان دوستدار و دلبستۀ پروژه و مدیریت پروژه، اعضا بالقوه انجمن مدیریت پروژه ایران بوده و می‌توانند با عضویت در این انجمن، علاوه بر مشارکت در بالندگی و ترویج مدیریت علمی پروژه­های کشور، که بی شک موجب رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصادی ایران عزیزمان خواهد شد، از مزایای عضویت شامل شرکت در گردهمآیی­های علمی و حرفه‌ای، تسهیل دریافت گواهی نامه­های حرفه­ای، دسترسی به آخرین اخبار علمی-حرفه­ای و کتب و انتشارات مرتبط و عضویت در انجمن بین­المللی مدیریت پروژه (IPMA) به واسطه نماینده رسمی آن و بهره‌مندی از مزایای این عضویت برخوردار شوند.
کمیته عضویت انجمن در راستای تحقق هدف عالیه انجمن در زمینه جذب، نگهداشت و پایش اعضاء حقیقی و حقوقی و دانشجوئی فعالیت می­کند.

اعضای کمیته عضویت