ابوالفضل جعفری اصل Abolfazl Jafari Asl

کد عضویت: ۱۳۹۶-۱۰۹-M

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد صنایع

مقطع تحصیلی : ارشد

حوزه های تخصصی : تونل و مترو

ایمیل : Abolfazl.jafari.asl@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “D” - 2022/09/01 level

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد