آرين افشار Ariyan Afshar

کد عضویت: ۹۹-۰۹۶

رشته تحصیلی : مدیریت دولتی

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مدير محصول

ایمیل : ariyan.fly@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد