خدیجه جدا Khadijeh Joda

کد عضویت: ۱۳۹۷-۱۲۵-M

رشته تحصیلی : دانشجوی دکترای مدیریت IT

مقطع تحصیلی : دکترای

حوزه های تخصصی : آموزش و مشاوره

ایمیل : khadijeh.joda@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد