هیربدنیرو

کد عضویت: ۹۹-۹۵۹

نام مدیر عامل: مهام مومنی

نام نماینده: مهام مومنی

ایمیل شرکت: h.navid@hirbodniroo.com

تلفن شرکت: 02188525250

آدرس سایت: https://www.hirbodniroo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد