منصور فردوسی Mansour Ferdowsi

کد عضویت: ۱۳۹۸-۱۰۴-S

رشته تحصیلی : دانشجوی دکتری DBA

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : برنامه ریزی و کنترل پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی

موبایل : 09121471473

ایمیل : mansour3ferdowsi@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

دوره چالش هاي سنجش عملكرد در پروژه هاي EPC level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد