منصور فردوسی Mansour Ferdowsi

کد عضویت: ۹۸-۱۰۴

رشته تحصیلی : دانشجوی دکتری DBA

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی :

ایمیل : mansour3ferdowsi@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

دوره چالش هاي سنجش عملكرد در پروژه هاي EPC level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد