مرضیه قبادی حمزه خانی Marzieh Ghobadi hamzekhani

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۲۶

رشته تحصیلی : مهندسی و مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : ghobadi.1384@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد