مسعود باقری Masoud

کد عضویت: ۰۰-۰۴۰

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه و ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : اجایل - مدیریت محصول - نرم‌افزار - استارت‌آپ

ایمیل : masoudbagheri79@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد