تلکام سافت

کد عضویت: ۱۳۹۷-۹۵۵

نام مدیر عامل: علی وهابیان طهرانی

نام نماینده: میثم امیری پریان

ایمیل شرکت: parian@telecomsoft.ir

تلفن شرکت: 02126420128

آدرس سایت: https://telecomsoft.ir/

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد