مجتبی کارآزموده Mojtaba Karazmoudeh

کد عضویت: ۹۹-۱۲۴-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : حفاری و استخراج نفت

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : حفاری و استخراج نفت- سیالات حفاری- مدیریت و کنترل ریسک- مدیریت پروژه

ایمیل : mKarazmoudeh@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد