مصطفی بداقی mostafa bodaghi

کد عضویت: ۱۳۹۶-۰۳۴

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری

حوزه های تخصصی : طراحی و ساخت، BIM، دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : mostafa.bodaghi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “D” - 2024/06/28 level

کاربرد هوش مصنوعی AI در مدیریت پروژه level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد