نسیم شرافتی پور Nasim Sherafatipour

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۹۵

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مدیریت چابک

ایمیل : nasim.sherafatipour@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد