سید مهدی درهمی SEYEDMAHDI DERHAMI

کد عضویت: ۱۳۸۷-۰۸۲

رشته تحصیلی : برنامه ریزی شهری

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی :

ایمیل : mehdi_derhami@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن : کسب رتبه اول گواهینامه سطح C

IPMA CB Certificate Level “C” - 2015/09/01 level

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد