پولاد بتن کوهرنگ

کد عضویت: ۱۴۰۱-۹۶۲

نام مدیر عامل: سالار نادری

نام نماینده: سالار نادری

ایمیل شرکت: betonpoulad.k@gmail.com

تلفن شرکت: 02188503233

آدرس سایت: https://kouhco.com/maintain/?avia_forced_reroute=1

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد