ثمین دلفی اهوازی Samin Delfi Ahvazi

کد عضویت: ۱۳۹۸-۱۰۸-M

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه و ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مشاور

ایمیل : samin.delfi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

دوره پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه level

دوره مدیریت تدارکات پروژه level

دوره پایداری در مدیریت پروژه level

دوره کاربرد هوش مصنوعی AL در مدیریت پروژه level

تقدیر نامه سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد