راهکار برتر آراد پایا

کد عضویت: ۱۳۹۹-۹۵۱

نام مدیر عامل: وحید فرید

نام نماینده: یاسین خالدی

ایمیل شرکت: info@aradsolution.com

تلفن شرکت: 02141418000

آدرس سایت: https://www.poupack.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد