علی حاجی کتابی ali hajiketabi

کد عضویت: ۱۴۰۰-۲۳۱

رشته تحصیلی : صنایع

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : ارزیابی پروژه ها

ایمیل : a.hajiketabi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد