ابراهیم ولی محمدی ebrahim valimohammadi

کد عضویت: ۰۰-۰۳۹

رشته تحصیلی : مهندسی شیمی

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : حوزه نفت و گاز

ایمیل : ebrahim.vmohammadi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد