فریدون فرداد fereydoun fardad

کد عضویت: ۱۳۸۹-۰۲۲-M

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : f.f1357@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “C” - 2023/10/01 level

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد