حامد حسینی hamed hosseini

کد عضویت: ۹۹-۱۲۳-M

رشته تحصیلی : عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مدیر پروژه و اجرای ساختمان . ابنیه

ایمیل : hamedhosseini24@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد