هومن نصرالهی شیراز hooman nasrolahishiraz

کد عضویت: ۱۳۸۴-۰۲۹-M

رشته تحصیلی : صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : اطلاعات سیستمها و کیفیت

ایمیل : shirazi@mapnagroup.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد