مهدی منتظر mehdi montazer

کد عضویت: ۱۳۸۹-۱۲۳-M

رشته تحصیلی : حقوق خصوصی

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه، حقوق نفت و گاز

ایمیل : mhdmontazer@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد