مهران سپهری mehran sepehri

کد عضویت: ۸۴-۰۱۱- M

رشته تحصیلی : دکترا مدیریت

مقطع تحصیلی : مدیریت

حوزه های تخصصی :

ایمیل : mehran_sepehri@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد