محمد صرافان سلیمانزاده mohammad sarafan soleymanzadeh

کد عضویت: ۰۰-۰۳۷

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : عمران - مهندسی مدیریت اجرایی- مدیریت عالی کسب و کار

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مهندس عمران - مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

موبایل : 09132090751

ایمیل : drmsarafan@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد