نوید هشترودی navid hashtrodi

کد عضویت: ۱۳۹۶-۰۸۴-M

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه، مدیریت پروژه سازمانی ، ابزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه

ایمیل : navid.hashtroudi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “D” - 2019/03/01 level

معرفی استاندارد پایداری p5 و گواهینامه GPM-b level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد