صبا خیرخواه saba kheirkhah

کد عضویت: ۱۴۰۰-۲۳۰

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مهندسی صنایع

ایمیل : saba.kheyrkhah@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد