سعید مرجوی saeid marjovi

کد عضویت: ۱۳۸۴-۰۰۴٫

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : کنترل پروژه

ایمیل : marjovi@hirbodan.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “A” - 2023/06/01 level

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد