شایان ایمانی shayan imani

کد عضویت: ۱۴۰۱-۰۱۱

رشته تحصیلی : مهندسی مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه-مهندسی پروژه و ساخت

ایمیل : imani8871@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد