لطفعلی زندیه lotfali zandieh

کد عضویت: ۱۳۹۱-۰۳۹

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی مواد سرامیک

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مشاوره و آموزش سيستم‌هاي مديريتي، مديريت پروژه، مديريت کيفيت، مديريت ايمني و بهداشت شغلي، مديريت محيط زيست

موبایل : 09212755278

ایمیل : lotfali.zandieh.pmp@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد