اساسنامه

اساسنامه انجمن مدیریت پروژه ایران ۱۳۹۷

بنام خدا

اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ – اصلاحیه های مصوب مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

فصل اول ـ کلیات و اهداف

ماده 1:  انجمن مدیریت پروژه ایران، که از این پس در این اساسنامه به اختصار انجمن نامیده می‌شود، با هدف بنیادی ارتقاء جایگاه مدیریت پروژه در کشور، در ابعاد زیر تشکیل می‌شود.

• گسترش و پیشبرد دانش مدیریت پروژه و بومی ‌سازی آن

• ارتقاء جایگاه مدیریت پروژه در نظام های فنی و اجرایی کشور

• رشد مهارتهای مدیران پروژه و توسعه کمی و کیفی نیروهای تخصصی مرتبط

• توسعه و ترویج آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت پروژه

ماده 2:  انجمن مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است که با هدف رشد و توسعه دانش مدیریت پروژه و کاربرد آن فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3:  مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و هیات مدیره انجمن می تواند با رعایت آیین نامه داخلی تاسیس و مدیریت شاخه های انجمن،  نسبت به تأسیس شاخه (دفتر نمایندگی) در محدوده جغرافیایی مشخص، در سایر شهرهای کشور اقدام نماید.

تبصره1: هیأت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار و آگهی الکترونیکی در سایت انجمن اعلام شود و کتباً به اطلاع مراجع ذیربط برسد.

تبصره2: در صورت تغییر در آدرس دفاتر شاخه های انجمن لازم است موضوع پس از اخذ تائید هیأت مدیره از طریق انتشار آگهی در سایت انجمن به اطلاع عموم رسانیده شود.

ماده 4:  انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم: وظایف و فعالیت‌های انجمن

ماده 5: انجام اقدامات و فعالیت‌های زیر ازجمله وظایف انجمن است:

5-1-  انجام مطالعات، تحقیقات، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه مدیریت پروژه

5-2- بهبود کاربرد مدیریت پروژه از طریق وضع و اصلاح روش‌ها و فنون مربوطه و تدوین استانداردهای ملی مدیریت پروژه

5-3- تلاش و همکاری در جهت ایجاد و گسترش رشته‌‌های دانشگاهی و پژوهش‌های نظام‌مند علمی، کاربردی و راهبردی مرتبط با مدیریت پروژه

5-4- بسترسازی زمینه تبادل دانش وتجربیات با مراجع علمی و حرفه ای مدیریت پروژه داخلی و بین‌المللی از جمله برگزاری گردهمایی‌های در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌‌المللی

5-5-ارائه خدمات آموزشی،‌پژوهشی، ‌مشاوره‌ای مرتبط

5-6- انتشار کتب و نشریات علمی، خبری و اشاعه دانش، فرهنگ و اخلاق حرفه‌ای مدیریت پروژه

5-7-ایجاد پایگاه اطلاعاتی، مرکز اسناد علمی و بانک های اطلاعاتی مختلف در زمینه مدیریت پروژه

5-8- تدوین نظام ارزیابی علمی ـ حرفه‌ای مدیران پروژه

5-9- ممیزی و اعطای گواهینامه‌های علمی ـ حرفه‌ای مدیریت پروژه (با کسب مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط)

5-10- عضویت در مجامع علمی ـ حرفه‌ای داخلی، خارجی و بین‌المللی

5-11- تعامل و همکاری با سازمان‌های دولتی و خصوصی بین المللی مرتبط با مدیریت پروژه در زمینه علایق و منافع مشترک

5-12- همکاری با نهادهای برنامه‌ریزی و اجرای دولتی و خصوصی داخلی و بین‌المللی در زمینه ارزیابی عملکرد طرح‌ها و پروژه‌ها و دست‌اندرکاران آنها

5-13- طراحی و اجرای طرح جایزه ملی مدیریت پروژه به منظور معرفی پروژه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی برگزیده در زمینه مدیریت پروژه

 

فصل سوم ـ انواع و شرایط عضویت

ماده 6: انواع عضویت

انجمن دارای پنج نوع عضو به شرح زیر است: 6-1- اصلی

کلیه افراد دارای حداقل درجه کارشناسی ارشد به همراه زمینه کاری مرتبط با مدیریت پروژه و کلیه افراد دارای درجه کارشناسی و حداقل 3 سال تجربه کاری در حوزه‌های مدیریت پروژه می‌توانند به عضویت اصلی حقیقی انجمن درآیند. هر عضو اصلی حقیقی دارای یک رأی است.

6-2- وابسته کلیه افراد و سازمان‌های علاقمند به رشته و حرفه مدیریت پروژه می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

6-3- دانشجویی

کلیه دانشجویان علاقمند به دانش و حرفه مدیریت پروژه می‌توانند به عضویت داشجویی انجمن درآیند. تبصره 3: اعضای وابسته و دانشجویی می‌توانند بدون حق رأی براساس آیین‌نامه مصوب هیأت مدیره به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی شرکت کنند.

6-4- اعضا حقوقی

سازمان‌هایی که در زمینه علمی، پژوهشی مربوطه و فنی مهندسی و مشاوره فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 3: اعضا حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

6-5- افتخاری

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که براساس آیین‌نامه مربوطه،  خدمات برجسته‌ای به دانش و با حرفه مدیریت پروژه و یا پیشبرد اهداف انجمن کرده باشند پس از تصویب هیأت مدیره، با داشتن حق رأی به عضویت افتخاری انجمن پذیرفته می شوند. این عضو نمی‌تواند کاندید عضویت هیأت مدیره انتخاب شود.

ماده 7- حق عضویت

اعضای انجمن، موظفند برحسب نوع عضویت، ‌سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود به عنوان حق عضویت پرداخت کنند.

تبصره 4:  پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره 5:  اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

تبصره 6: عضویت در انجمن به هر شکل با و یا بدون پرداخت حق عضویت، هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

ماده 8: خاتمه عضویت

عضویت در انجمن باتوجه به موردی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

8ـ1 استعفای کتبی

8ـ2 عدم پرداخت حق عضویت سالانه

8ـ3 عدم رعایت ضوابط و شئونات انجمن (مطابق آیین نامه و دستورالعمل‌ها مربوط)

تبصره 7:  نحوه، شرایط و ویژگی‌های عضویت و خاتمه آن براساس آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت مدیره می‌باشد.

 

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده 9:  ارکان اصلی انجمن عبارتند از:

الف) مجمع عمومی

ب) هیأت مدیره

ج) بازرسان

الف) مجمع عمومی

ماده 10:  مجمع عمومی عالی‌ترین رکن انجمن است که از گردهمایی اعضای اصلی، به صورت عادی، عادی بصورت فوق‌العاده و یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

10-1- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور نصف به علاوه یک کل اعضای اصلی و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

10-2- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری، با دعوت هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای اصلی تشکیل می شود.

10-3- در موضوعات مصوب مجمع عمومی، اخذ رأی بصورت مکاتبه‌ای یا الکترونیکی و براساس آیین نامه‌هایی که توسط هیأت مدیره تدوین می‌شود مجاز می‌باشد.

تبصره 9:  دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی الکترونیکی در سایت انجمن و آگهی در روزنامه رسمی مصوب مجمع صورت می گیرد و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای اصلی برسد.

تبصره 10:  یک سوم اعضای اصلی می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرسان انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره یا بازرسان تصریح نمایند.

تبصره 11: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که درتقاضامه ذکرشده است.

تبصره 12:  شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دوسوم آراء معتبر است.

تبصره 13:  مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره 14:  اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی با پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 15:  اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

تبصره 16:  جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده با دعوت و حضور نماینده کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می‌یابد.

الف) مجمع عمومی عادی

ماده 11: وظایف مجامع عمومی

11-1- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان

11-2- تصویب خط‌مشی انجمن

11-3- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرسان

11-4- تعیین میزان حق عضویت

11-5- عزل هیأت مدیره و بازرسان

11-6- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب) مجمع عمومی فوق‌العاده

11-7- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

11-8- تصویب انحلال انجمن

ب) هیأت مدیره

ماده 12: هیأت مدیره انجمن مرکب از ۹ عضو اصلی و ۵ عضو علی‌البدل است که هر سه  سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای اصلی انجمن و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

12-1- هیچ یک از اعضا نمی‌توانند برای بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.

12-2- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

12-3- هیأت مدیره حداکثر تا یکماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید. (انتخاب رئیس، نایب رئیس، خزانه‌دار و دبیر)

12-4- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نایب رئیس و خزانه‌دار انجمن همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس، نایب رئیس یا دبیر انجمن معتبر است.

12-5- هیأت مدیره موظف است برحسب نیاز هریک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد، فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.

12-6- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است.

12-7- کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.

12-8- شرکت اعضاء هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی (یا)  پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

12-9- در صورت استعفاء، برکناری یا فوت هریک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

12-10- شرکت بازرسان در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده 13: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد که وظایف و اختیارات آن به شرح زیراست:

13-1- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

13-2- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

13-3- هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذار قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام دهد.

13-4- بجز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور، مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت را دارا می‌باشد.

13-5- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر

13-6- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دآدرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر

13-7- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

13-8- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

13-9- جلب هدایا و کمک‌های مالی

13-10- اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی

13-11- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

13-12- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

13-13- هیأت مدیره موظف است حداقل 2 و حداکثر ۳ ماه مانده به پایان دوره تصدی خود، نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی و تایید کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.

تبصره 17: هیأت مدیره پیشین تا شروع به کار هیأت مدیره جدید مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ج) بازرسان

ماده 14:  مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید.

تبصره 18:  انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرسان به شرح زیر است:

15-1- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

15-2- بررسی‌گزارش سالانه ‌هیأت‌ مدیره ‌و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

15-3- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره 19 : کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی، در هر زمان وبدون‌قید وشرط باید ازسوی هیأت‌مدیره برای‌بررسی‌دردسترسی بازرسان قرار گیرد.

 

فصل پنجم: گروه‌های علمی انجمن

ماده 16:  هیأت مدیره می‌تواند به‌منظور تحقق اهداف، وظایف و برنامه‌های مصوب نسبت به سازماندهی  و تشکیل کمیته، گروه، شورا و مشارکت در تأسیس موسسات مرتبط اقدام نماید.

 

فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

17-1-حق عضویت اعضاء

17-2- درآمدهای ناشی از ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی، مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی

17-3- دریافت هدایا و کمک‌ها

تبصره 20:  کلیه عواید و درآمدهای انجمن، صرف اهداف و موضوع ماده پنج این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن در هرسال پس از تصویب در مجمع عمومی به مراجع قانونی ارسال می‌شود.

تبصره 21:  سال مالی انجمن از اول‌فروردین ماه هرسال شروع می‌شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده 19:  کلیه وجوه انجمن در حساب مشخصی به ‌نام انجمن، نزد بانک‌های کشور نگهداری می شود.

ماده 20:  هیچ یک از مؤسسین حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و نمی‌توانند بدون رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب، مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمایند.

ماده 21:  کلیه مدارک و پرونده مالی وغیرمالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع مراجعه ناظرین یا سایر مرجع صلاحیت‌دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22:  هرگونه تغییردرمفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 23:  انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارد.

ماده 24: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع، هیأت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25:  این اساسنامه متشمل بر ۶ فصل ۲۵ ماده و ۲۱ تبصره بر اساس اصلاحیه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ به تصویب رسید.