احمد محمدخانی Ahmad Mohammadkhani

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۳۵-M

رشته تحصیلی : مدیریت فناوری اطلاعات- گرایش مدیریت دانش

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : سیستم ها و روش ها

ایمیل : ahmadmohammadhani@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد