آخرین رویدادها

شروع ثبت نام : ۱۴۰۱-۰۴-۰۱

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۱-۰۷-۰۱

عکس رویداد

ششمین دوره جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه (صنعتی)

کمیته پژوهش و توسعه انجمن مدیریت پروژه ایران برگزارمیکند: جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه

شروع ثبت نام : ۱۴۰۱-۰۴-۰۱

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۱-۰۷-۰۱

عکس رویداد

ششمین دوره جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه (دانشگاهی)

کمیته پژوهش و توسعه انجمن مدیریت پروژه ایران برگزارمیکند: جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه

شروع ثبت نام : ۱۴۰۰-۰۹-۰۶

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰-۰۹-۱۰

عکس رویداد

ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ و پایداری ﭘﺮوژە ها

ارتقاء مهارت های توسعه فردی در ارتباط با توسعه و پایداری پروژه هاه

شروع ثبت نام : ۱۴۰۰-۰۲-۱۲

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰-۰۲-۱۸

عکس رویداد

فراخوان دوره اظهارنامه نویسی

بدینوسیله به اطلاع علاقمندان PEB می رساند بر اساس برنامه ریزی فرآیند برگزاری دور دهم جایزه ملی مدیریت پروژه، کمیته جایزه بر آ

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۱-۱۸

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۱-۱۸

عکس رویداد

ثبت‌نام مسابقه قهرمانی مدیریت پروژه (PMC 2021)

داوطلبان باید دانشجو و زیر 35 سال باشند

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۰-۰۱

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۰-۲۵

عکس رویداد

اولین دوره مسابقه NIeCCo

اولین دوره مسابقه ملی نیکو توسط شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار خواهد شد.

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۱-۲۶

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۱-۲۸

عکس رویداد

برنامه زمان بندی در پروژه هاو مشکلات ناشی از عدم توجه به آن

جلسه طوفان فکری

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۰-۲۲

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۰-۲۵

عکس رویداد

دریچه ورود به دنیای چابک 

مدیریت محصول در اجایل به همراه پرسش و پاسخ

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۰۹-۱۷

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۰-۲۰

عکس رویداد

کارشناس حرفه‌ای برنامه‌ریزی پروژه های نفت، گاز

اطلاعات تکمیلی دوره جامع تربیت کارشناس حرفه‌ای برنامه‌ریزی پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه

آخرین خبرها

از انجمن بیشتر بدانید

[شنبه, 15 مرداد 01 ]

برگزاری دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

ادامه مطلب
[سه شنبه, 04 مرداد 01 ]

نخستین رویداد مسئولیت اجتماعی صنعت ساختمان

ادامه مطلب
[شنبه, 25 تیر 01 ]

دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه ایران بر مبنای استاندارد PEB

ادامه مطلب

6

گواهینامه سطح A

15

گواهینامه سطح B

40

گواهینامه سطح C

1168

گواهینامه سطح D