آخرین رویدادها

شروع ثبت نام : ۱۴۰۱-۱۲-۰۸

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۱-۱۲-۰۸

عکس رویداد

فراخوان عضویت در هیأت داوری

کمیته جایزه ملی مدیر پروژه برتر انجمن مدیریت پروژه برگزار می کند: فراخوان عضویت در هیأت داوری

شروع ثبت نام : ۱۴۰۱-۱۱-۰۴

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۱-۱۱-۲۶

عکس رویداد

دومین دوره ارزیابی ملی مدیر پروژه برتر سال و اولین دوره ارزیابی ملی رهبر چابک سال

دومین دوره ارزیابی ملی مدیر پروژه برتر سال و اولین دوره ارزیابی ملی رهبر چابک سال

شروع ثبت نام : ۱۴۰۱-۰۶-۲۸

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۱-۰۷-۱۴

عکس رویداد

شخصیت شناسی با رویکرد MBTI به منظور تشکیل تیم و شناخت تیم در پروژه ها

کمیته ورکشاپ شبکه اعضای جوان نجمن مدیریت پروژه ایران برگزار می کند: دوره شخصیت شناسی با رویکرد MBTI به منظور تشکیل تیم و شناخت

شروع ثبت نام : ۱۴۰۰-۰۲-۱۲

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰-۰۲-۱۸

عکس رویداد

فراخوان دوره اظهارنامه نویسی

بدینوسیله به اطلاع علاقمندان PEB می رساند بر اساس برنامه ریزی فرآیند برگزاری دور دهم جایزه ملی مدیریت پروژه، کمیته جایزه بر آ

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۱-۱۸

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۱-۱۸

عکس رویداد

ثبت‌نام مسابقه قهرمانی مدیریت پروژه (PMC 2021)

داوطلبان باید دانشجو و زیر 35 سال باشند

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۰-۰۱

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۰-۲۵

عکس رویداد

اولین دوره مسابقه NIeCCo

اولین دوره مسابقه ملی نیکو توسط شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار خواهد شد.

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۱-۲۶

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۱-۲۸

عکس رویداد

برنامه زمان بندی در پروژه هاو مشکلات ناشی از عدم توجه به آن

جلسه طوفان فکری

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۰-۲۲

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۰-۲۵

عکس رویداد

دریچه ورود به دنیای چابک 

مدیریت محصول در اجایل به همراه پرسش و پاسخ

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۰۹-۱۷

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۰-۲۰

عکس رویداد

کارشناس حرفه‌ای برنامه‌ریزی پروژه های نفت، گاز

اطلاعات تکمیلی دوره جامع تربیت کارشناس حرفه‌ای برنامه‌ریزی پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه

آخرین خبرها

از انجمن بیشتر بدانید

[یکشنبه, 02 بهمن 01 ]

برگزاری آزمون اخذ گواهینامه IPMA در اردیبهشت 1402

ادامه مطلب
[سه شنبه, 23 اسفند 01 ]

تعطیلی دبیرخانه انجمن

ادامه مطلب
[یکشنبه, 21 اسفند 01 ]

انعکاس اولین گواهینامه دلتا ایران در خبرنامه IPMA

ادامه مطلب

CCT

0

4

1

-

4LC

6

گواهینامه سطح A

17

گواهینامه سطح B

44

گواهینامه سطح C

1301

گواهینامه سطح D