آخرین رویدادها

شروع ثبت نام : ۱۴۰۰-۰۹-۰۶

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰-۰۹-۱۰

عکس رویداد

ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ و پایداری ﭘﺮوژە ها

ارتقاء مهارت های توسعه فردی در ارتباط با توسعه و پایداری پروژه هاه

شروع ثبت نام : ۱۴۰۰-۰۹-۰۵

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰-۰۹-۲۵

عکس رویداد

یلدای مدیریت پروژه، چهارمین گردهمایی جوانان مدیریت پروژه ایران

شروع ثبت نام : ۱۴۰۰-۰۸-۲۲

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰-۰۸-۲۶

عکس رویداد

سندرم ھای سازمانی با محوريت سرمايه انسانی

ارتقا مھارت ھای شناخت آسيب ھا و سندروم ھای سازمانی با تمرکز بر سرمايه انسانی

شروع ثبت نام : ۱۴۰۰-۰۲-۱۲

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰-۰۲-۱۸

عکس رویداد

فراخوان دوره اظهارنامه نویسی

بدینوسیله به اطلاع علاقمندان PEB می رساند بر اساس برنامه ریزی فرآیند برگزاری دور دهم جایزه ملی مدیریت پروژه، کمیته جایزه بر آ

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۱-۱۸

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۱-۱۸

عکس رویداد

ثبت‌نام مسابقه قهرمانی مدیریت پروژه (PMC 2021)

داوطلبان باید دانشجو و زیر 35 سال باشند

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۰-۰۱

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۰-۲۵

عکس رویداد

اولین دوره مسابقه NIeCCo

اولین دوره مسابقه ملی نیکو توسط شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار خواهد شد.

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۱-۲۶

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۱-۲۸

عکس رویداد

برنامه زمان بندی در پروژه هاو مشکلات ناشی از عدم توجه به آن

جلسه طوفان فکری

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۱۰-۲۲

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۰-۲۵

عکس رویداد

دریچه ورود به دنیای چابک 

مدیریت محصول در اجایل به همراه پرسش و پاسخ

شروع ثبت نام : ۱۳۹۹-۰۹-۱۷

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۹-۱۰-۲۰

عکس رویداد

کارشناس حرفه‌ای برنامه‌ریزی پروژه های نفت، گاز

اطلاعات تکمیلی دوره جامع تربیت کارشناس حرفه‌ای برنامه‌ریزی پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه

آخرین خبرها

از انجمن بیشتر بدانید

[شنبه, 06 آذر 0 ]

گزارش رقابت گروه اول در مرحله نیمه نهایی

ادامه مطلب
[شنبه, 29 آبان 0 ]

برنامه مرحله نیمه نهایی رقابت های پنجمین دوره «جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه»

ادامه مطلب
[شنبه, 29 آبان 0 ]

گزارش رقابت گروه چهارم در مرحله مقدماتی

ادامه مطلب

6

گواهینامه سطح A

15

گواهینامه سطح B

38

گواهینامه سطح C

1044

گواهینامه سطح D