دامون میرهاشمی damon mirhashemi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۰۹۱-M

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک - گرایش جامدات

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : z.hosseini7878@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد