سعید اکبری saeid akbari

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۳۱-M

رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : PMIS

ایمیل : saeid319@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد