شیدا شاه آبادی sheida shahabadi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۳۶-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : ارزیابی پروژه ها

ایمیل : sheida.iran2013@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد