عنوان دوره

سندرم ھای سازمانی با محوريت سرمايه انسانی

خلاصه دوره

ارتقا مھارت ھای شناخت آسيب ھا و سندروم ھای سازمانی با تمرکز بر سرمايه انسانی

سر فصل های دوره

آسيب شناسی سازمانی با تمرکز بر سرمايه انسانی

توضیحات دوره

الگوھای شناخت سندروم ھای سازمانی طبق سرفصل ھای فوق

اطلاعات برگزاری

آدرس: :تهران، امیرآباد شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه همکف

تلفن: (۵خط) ۸۸۲۲۹۴۰۶ ۰۲۱

Card image

زمانبندی دوره

  • شروع ثبت نام : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
  • شروع دوره : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
  • مدت دوره: ۹۰ دقیقه

اطلاعات ثبت نام

  • مخاطبین : ٫
  • مدرس : .
  • سرمایه گذاری : ۰ ریال
ثبت نام