کمیته زنان

نیل به شرايط توسعه با استفاده از همه استعدادها و توانمندي هاي جامعه امكان پذير است و اين واقعيت را نمي توان انكار كرد كه بدون درنظر گرفتن نقش زنان كه تقريبا نيمي از جمعيت كشورها را تشكيل مي دهند، دستيابي به توسعه واقعي امكان پذير نخواهد بود.

در كشور ما ارتقاي نقش و تأثير زنان در چند دهه اخير روزافزون بوده است، اما هنوز هم ظرفيت هاي بالقوه بسياري به ويژه در زمينه فعاليت هاي مديريتي و صنعتي وجود دارد كه به دلايل گوناگون بدون استفاده مانده اند.
از سوي ديگر، افزايش ميزان حضور دختران در رشته هاي دانشگاهي در زمينه هاي اقتصادي و صنعتي، به معناي اين است كه تا چندسال آينده شاهد حضور هزاران زن آماده به كار در رشته هاي اقتصادي و صنعتي خواهيم بود.
انجمن مديريت پروژه ايران با درک اين مهم و در جهت ایفای نقش خود در جهت رشد و شکوفايي کشور عزيزمان ايران در تاريخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱، اقدام به تشکيل کمیته زنان در مدیریت پروژه ايران، به عنوان يكي از کمیته هاي تخصصي خود نموده است.
اعضای این کمیته، در چارچوب مأموريت، چشم انداز و ساختار مطروحه در این سند، و به منظور دستيابي به اهداف و برنامه ها، همكاري مي نمايند.


بیانیه مأموریت و چشم انداز کمیته
مأموریت کمیته "زنان در مدیریت پروژه" فعاليت در راستاي حمايت از توسعه و ارتقای جایگاه زنان ایرانی در مدیریت پروژه در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی از طریق:

• ترویج فرهنگ فراجنسیتی
• ارتقاء توانمندی ها
• شبکه سازی
• تسهیم تجارب و آموخته ها
چشم انداز کمیته "زنان در مديريت پروژه"، جامعه ای با زمينه حضور و مشارکت حداکثري زنان ايراني مبتني بر توانايي و شايستگي آن ها در عرصه هاي مختلف مدیریت پروژه است.


اهداف کمیته
1- بسترسازی جهت به کارگیری استعدادها و مهارت ها با تمرکز بر نقاط قوت ذاتی و طبیعی زنان برای ارتقای نرخ تحقق اهداف پروژه‌‌‌‌ها.
2- توسعه ارتباطات پايدار و نظام مند بين "كمیته زنان در مديريت پروژه ايران" و كمیته ها و نهادهاي مشابه در داخل و خارج کشور.
3- کمک به توسعه فعاليت های اعضاء در حوزه های مختلف مدیریت پروژه از طریق مشاوره ، آموزش و پژوهش، و عضويت در کارگروه های علمی و حرفه ای مرتبط با مهارت و نیازمندی های حرفه ای و علاقمندی پژوهشی آن ها.
4- معرفی زنان فعال در حوزه های مختلف مدیریت پروژه جهت الگوسازی راه کارهای موفق.
5- ايجاد شبکه ای منسجم و پویا از زنان فعال در مدیریت پروژه در سطح ملی، منطقه‌ای و جهان.
6- گسترش شبکه های تعاملی، و ارتباطی دانشجویان و فارغ التحصیلان زن جوان و شاغلین کم تجربه زن با افراد با تجربه و موفق در حوزه مدیریت پروژه به منظور افزایش سطح مهارت ها و تسهیم تجارب.
7- ترویج و توسعه فرهنگ همکاری های فراجنسیتی در پروژه ها.
8- کمک به حضور مجدد زنان به کار (بازگشت به کار) از طریق تسهیم تجارب و باز توانمندسازی.


ساختار کمیته
کمیته "زنان در مديريت پروژه" به عنوان يک کمیته تخصصي ذيل انجمن مديريت پروژه ايران فعاليت مي نمايد.
• عضويت در کمیته، محدوديت جنسيتي، سني و منطقه اي ندارد و افراد حقيقي/حقوقي می توانند به عضويت کمیته در آيند.
• هسته مرکزي کمیته، متشکل از 7 عضو اصلي است که یک نفر بعنوان مسئول کمیته و سایرین به عنوان اعضای ثابت توسط هيات مديره انجمن مديريت پروژه انتخاب و منصوب مي شوند.

 

اعضای کمیته زنان