Card image

جوانان و مدیریت پروژه/ گفت و گو با مهندس سید وحید حسینی

گفت و گویی ویژه جوانان؛ با رئیس اسبق کمیته قهرمانی مدیریت پروژه(PMC)

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران، مهندس سید وحید حسینی رئیس اسبق کمیته قهرمانی مدیریت پروژه(PMC) و مدیر منطقه یک پارس در شرکت اُیکو در گفت و گو با علی احدی و مهدی دهقانی(اعضای شورای مرکزی YC) به مباحث زیر پرداخت: 1- بیوگرافی خود 2-ورود به بازار کار 3-مهارت مورد نیاز جهت کاریابی 4-رسیدن از مدیریت پروژه به مدیریت پورتفولیو 5-مسابقه قهرمانی مدیریت پروژه PMC

تماشای ویدئو مصاحبه (اینجا کلیک کنید)