Card image

آیین تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن مدیریت پروژه و سازمان نظام مهندسی

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران، انجمن مدیریت پروژه ایران و سازمان نظام مهندسی به منظور گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه در سازمان نظام مهندسی با حضور هیأت رئیسه طرفین تفاهم نامه همکاری امضا می کنند.

آیین تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن مدیریت پروژه و سازمان نظام مهندسی برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران، انجمن مدیریت پروژه ایران و سازمان نظام مهندسی به منظور گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه در سازمان نظام مهندسی با حضور هیأت رئیسه طرفین تفاهم نامه همکاری امضا می کنند.
بر اساس این تفاهم نامه قرار است طرفین در جهت گسترش توان ملي و همكاري در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي، ترويجي و تشكيل استارت آپ‌ها در زمينه مديريت پروژه همکاری نمایند.
جزئیات اجرایی شدن تفاهم نامه به اطلاع علاقمندان مدیریت پروژه و اعضای انجمن و سازمان نظام مهندسی خواهد رسید.