Card image

اعلام اسامی برندگان مسابقات ملی همکاری مجازی جوانان (نیکو)

اعلام اسامی برندگان مسابقات ملی همکاری مجازی جوانان (نیکو)

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران، در اولین دوره مسابقه ملیNIeCCoهمکاری مجازی مدیریت پروژه، 54 نفر از 18 استان و یک نفر مقیم ایتالیا شرکت کردند که به صورت تصادفی در 10 تیم مختلف، با یکدیگر به رقابت پرداختند. مرحله نخست مسابقه در تاریخ 1399/10/25 آغاز گردید و تا 1399/11/1 به طول انجامید. در روز افتتاحیه آقایان مهندسین فرهاد نصراله پور، نوید فتحی و آرش ارسته، به بیان و معرفی این دوره مسابقات پرداختند و روز دوم نیز جلسات آموزشی جهت آشنایی با کار تیمی مجازی و ابزارهای انلاین همکاری مجازی برگزار گردید.

مرحله مقدماتی به مدت یک هفته به طول انجامید و در پایان تیم های شرکت کننده می بایست گزارش خود را که شامل نحوه تیم سازی و مستندات خود(اسکرین شات، فیلم و ) در مورد نحوه برقرای ارتباط و همکاری مجازی در تیم خود را به واحد مسابقات ارسال می کردند.

مرحله اصلی مسابقه از ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه 2 بهمن 1399 آغاز و 24 ساعت ادامه یافت. در این مرحله تیم ها ، یک متن مورد کاوی را مطالعه و به سوالات انتهایی پاسخ، و طی سه مرحله، گزارش خود را به کمیته برگزار کننده مسابقه ارسال کردند.

 

برای اطلاعات بیشتر از اینجا وارد شوید