Card image

معرفی برگزیدگان سومین دوره مسابقات مدیر پروژه جوان برتر

منتحبین جوایز فردی مدیریت پروژه ایران 1400/2021

به گزارش روابط عمومی شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه، آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات جایزه مدیر پروژه جوان برتر برگزار و نفرات برتر به عنوان نمایندگان ایران، به کمیته برگزاری جایزه جهانی YPMA معرفی شدند.

در این دوره از مسابقات و تا پایان مهلت ثبت نام ،10مدیر پروژه جوان فرم ثبت نام را تکمیل و در دوره آموزشی یک‌روزه با موضوع «آشنایی با استاندارد ICB4» که توسط موسسه PMPiran، به عنوان حامی مسابقات، برگزار گردید، شرکت کردند.

فرآیند داوری اولیه با دریافت فرم درخواست متقاضیان از بیست و یکم فروردین آغاز و نتایج اولیه ملی با معرفی چهار متقاضی، بنابر اظهار اولیه مشخص گردید. پس از مصاحبه با برگزیدگان با هدف ارایه بازخورد و اعتبار سنجی داده ها،  با اعلام منتخبین سومین دوره جایزه مدیر پروژه سال 2021 به اتمام رسید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از اینجا وارد شوید