Card image

مؤسسه مدیریت پروژه PMPIRAN حامی مسابقه مدیر پروژه جوان برتر سال شد

مؤسسه مدیریت پروژه PMPIRAN حامی مسابقه مدیر پروژه جوان برتر سال شد

 گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران، تفاهم‌نامه حمایت از سومین دوره مسابقه مدیر پروژه جوان برتر سال توسط مهندس مهدی معین مدیر عامل مؤسسه پیشرو مدیریت پیران و مهندس نوید فتحی رئیس شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران به امضا رسید. همچنین مهندس فرهاد نصراله‌پور دبیر انجمن و مهندس سعید نوروزی رئیس کمیته YPMY در جلسه امضای تفاهم نامه حضور داشتند.

براساس این تفاهم‌نامه، شرکت در دوره های آموزشی مؤسسه مدیریت پروژه PMPiran برای منتخبین سومین دوره جایزه مدیر پروژه جوان برتر در دستور کار قرار گرفت. هم چنین با هماهنگی های به عمل آمده و در پایان ثبت نام این دوره از مسابقات، یک دوره آموزشی یک‌روزه با موضوع «آشنایی با استاندارد ICB4» برای تمام شرکت‌کنندگان، در 18 فروردین برگزار گردید.

امید است این تفاهم‌نامه سرآغازی برای حمایت ذی‌نفعان شاغل در حوزه مدیریت پروژه از رویدادهای مختلف شبکه اعضای جوان باشد. جایزه مدیر پروژه برتر یک دستاورد فوق العاده برای مدیران پروژه جوان بین 18 تا 35 سال است که طی دو سال گذشته حداقل در یک دوره شش ماهه در یک پروژه کار کرده باشند و علاوه بر راهبر متعهد، محرک و ماهر از شیوه ها و روش های مدیریت پروژه خلاقانه استفاده و مهارت های فنی و مدیریتی خود را به صورت متعادل پیاده سازی کنند. این جایزه افرادی را که به بهترین شکل، شایستگی های مديريت پروژه خود را بدون توجه به مقیاس، پیچیدگی یا نوع پروژه هایشان از خود بروز می دهند شناسایی می کند و تمرکز آن بر افراد است نه پروژه های آنها.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از اینجا وارد شوید