Card image

برگزاری آزمون بین المللی گواهینامه 4 سطحی

مرکز صدور گواهینامه انجمن مدیریت پروژه ایران، جهت متقاضیان مدرک بین المللی IPMA-4-L-C با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ های اعلام شده اقدام به برگزاری آزمون خواهد کرد

  1. آزمون سطح D (IPMA-LD): 22 مهر و 14 بهمن 1400
  2. آزمون سطح C,B ( IPMA-L-B&C) 9 دی 1400