Card image

انتشار ترجمه فارسی کتاب ICBCCT

کتاب مبانی شایستگی های فردی راهنمای مرجع برای مشاوران، مربیان و آموزش دهندگان (ICBCCT) با حمایت انجمن مدیریت پروژه ایران منتشر شد.

متعاقب گسترش فعالیت های کمیته مشاوران، مربیان و آموزش دهندگان مدیریت پروژه در مرکز ارزیابی و صدور گواهینامه های بین المللی IPMA انجمن مدیریت پروژه ایران؛ کتاب مبانی شایستگی های فردی مشاوران، مربیان و آموزش دهندگان مدیریت پروژه، به عنوان مرجع و راهنمای اخذ گواهینامه های بینالمللی مشاوران، مربیان و آموزش دهندگان مدیریت پروژه CCT در ایران، به همت همکاران این کمیته و با پشتیبانی انجمن مدیریت پروژه ایران منتشر شد.

بنا به تصمیم انجمن مدیریت پروژه ایران و مترجمین کتاب، در راستای ارتقای هر چه بیشتر علم مدیریت پروژه، فایل کتاب برای دانلود رایگان علاقمندان روی سایت انجمن بارگزاری خواهد شد.