Card image

دومین گردهمایی انجمن مدیریت پروژه شاخه شمال غرب

.

پیرو فراخوان به عمل آمده ، دومین گردهمایی انجمن مدیریت پروژه ایران- شاخه شمال غرب  روز پنجشنبه  مورخه  17/0۶/1401 با حضور اعضاء شاخه و دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران آقای نصرالله پور و رئیس کمیته شاخه ها سرکار خانم میرحسینی در محل سالن جلسات دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد.

درابتدا رئیس گردهمایی  و عوامل دست اندرکار انتخابات توسط حاضرین انتخاب گردیده و پس از رسمیت مجمع به ریاست آقای سلامی ، گزارش عملکرد شاخه شمال غرب توسط آقای علیون ارائه گردید. در ادامه  آقای نصرالله پور  و خانم  میرحسینی گزارشی از فعالیت های اخیر انجمن درخصوص  تغییرات در آئین نامه های آموزشی  و  افزایش  اختیارات شاخه های انجمن بیان نمودند و در پایان پس از معرفی کاندیدهای شورای مرکزی انتخابات شورای مرکزی شاخه شمال غرب برگزار و به ترتیب آقای ناصر خوزم ، سرکارخانم لیلی باغبان اورندی ،آقای ایوب علیون ، آقای عباس کیانی وسرکار خانم فرناز زیوری   به عنوان اعضاء اصلی شورای مرکزی و آقایان مرتضی عبدل زاده و بابک محمدی به عنوان اعضای علی البدل  به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

تبریز – دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی

هفدهم شهریور  ماه 1401